HEJI SHIN: Curieux London FW 16

Photographer: Heji Shin